Kontakty

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
093 01 Vranov nad Topľou
tel: (057) 44 621 62
napíšte nám
Pracovná doba:
Pon - Pia: 7:30 - 16:00

CENA SLUŽIEB
Cena služieb

Cena audítorských služieb

Cena za audítorské služby sa stanovuje zmluvne od počtu hodín potrebných na vykonanie auditu. Ceny majú zmluvný charakter  a nie je možné ich odhadnúť vopred. Cena sa odvíja od zložitosti účtovnej jednotky, rizika a pod. Čas potrebný na vykonanie auditu sa stanovuje podľa etického kódexu a usmernení SKAU, ktorými sú audítori a audítorské spoločnosti viazané, následovne.

 

TOTAL (v mil. €)  
Min.počet hodín  
do 0,4 20 -35
0,4 - 1 30 - 50
1 - 2 40 -60
2 - 4 50 - 80
4 - 10 70 - 120
10 - 20 100 - 200
20 - 63 180 - 360
63 - 166 300 - 700

* TOTAL = [podnikateľské subjekty] majetku (netto) + tržby (skupina 60) + finančné výnosy (skupina 66);

[obce, nadácie,VÚC] majetok (netto) + príjmová časť plnenia rozpočtu

......................................................................................................................................................

Cena za vedenie a spracovávanie účtovníctva, spracovanie miezd

Ceny za vedenie účtovníctva sú odvodené jednak od zložitosti účtovných prípadov konkrétnej účtovnej jednotky a jednak od množstva účtovných prípadov za kalendárny mesiac. Súčasťou ceny je aj paušál, ktorého výška sa stanovuje zmluvne a závisí od  celkovej zložitosti účtovnej jednotky. Výsledná cena je stanovená súčtom paušálu a počtu položiek za daný kalendárny mesiac.

Cena za ostatné služby súvisiace s vedením účtovníctva (zostavenie účtovnej závierky, vyhotovenie výkazov, podávanie výkazov DPH, KV a pod.) sú výsledkom individuálnej dohody s klientom.


OWExYzk