Novinky

arr3Povinnosti - jún 1. - 15. Sociálne a zdravotné poistenie - Splatnosť poistného na sociálne...

Kontakty

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
093 01 Vranov nad Topľou
tel: (057) 44 621 62
napíšte nám
Pracovná doba:
Pon - Pia: 7:30 - 16:00


Povinnosti - jún

1. - 15. Sociálne a zdravotné poistenie - Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za prechádzajúci mesiac (výplatný termín).
6. - 20. Daň z príjmov - Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za prechádzajúci mesiac (výplatný termín + 5 dní). prevod finančných prostriedkov predstavujúcich mesačný prídel do sociálneho fondu.
8. Zdravotné poistenie - Odvod preddavkov na poistné za zdravotné poistenie za SZČO.
Sociálne poistenie - Odvod poistného za nemocenské, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO.
Starobné dôchodkové sporenie - Odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO.
30. Zdravotné poistenie - Odvod nedoplatkov vyplývajúcich z Ročného zúčtovania poistného za rok 2010 (v prípade, ak sa jedná o sumu vyššiu ako 3 €) - odvedie zamestnávateľ, ktorý vykonal Ročné zúčtovanie poistenia za zamestnanca.
Zdravotné poistenie - Zúčtovanie nedoplatku z Ročného zúčtovania poistného za rok 2010 (v prípade, ak sa jedná o sumu vyššiu ako 3 €).
Zdravotné poistenie - Odovzdať odpis z Ročného zúčtovania príjmov za rok 2010, ak SZČO zmenila k 1.1. zdravotnú poisťovňu.

 

YmVhNGJkY